Nyhet | 2011-06-28 | 10:28

Øystein Løseth om Europas energiutmaning

EU har tagit fram strategin Energi 2020, med fokus på flera nyckelområden. Strategin kommer att påverka Europa, men på vilket sätt? Och vad gör kraftindustrin och Vattenfall för att möta utmaningarna? Vid ett seminarium under Almedalsveckan ger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth ett europeiskt perspektiv på energidebatten och före detta utrikesministern Jan Eliasson sätter in energifrågorna i ett globalt perspektiv. [caption id="attachment_12024" align="alignleft" width="250" caption="Øystein Løseth kommer prata om energiutmaningarna som Europa står inför."]Øystein Løseth kommer prata om energiutmaningarna som Europa står inför.[/caption] Øystein Løseth, hur ser du på Europas energiförsörjning? – Såväl konsumenter som industrin är beroende av en säker, tillförlitlig och hållbar energiförsörjning till ett rimligt pris. EU har satt upp mål och tagit fram en strategi, för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad, Energi 2020. EU har också miljömålen 20-20-20, som handlar om energieffektivisering, större andel förnybar elproduktion och minskade utsläpp av koldioxid. Detta är en viktig utgångspunkt för Sveriges energipolitik och för Vattenfalls egen strategi. Vad innebär EU:s strategi Energi 2020? – Den fokuserar på ett antal nyckelområden: energieffektivitet, europeisk marknadsintegration, konsumentinflytande, säkerhet och tillförlitlighet, energiteknik och energiutveckling samt starkare externa förbindelser. Vilka konsekvenser får det för Vattenfall? – Vattenfall är idag ett ledande europeiskt energiföretag med verksamhet i flera länder. Vi arbetar utifrån förutsättningarna i varje land för en omställning till en hållbar energiförsörjning. För att göra det krävs en bra balans mellan de sex energislag som står till vårt förfogande. Vad kommer att diskuteras vid seminariet under Almedalsveckan? – Jag kommer att ge ett perspektiv på Europas och Sveriges energiutmaning och även tala om vad kraftindustrin och Vattenfall gör för att möta utmaningarna samt vilka politiska åtgärder som ger rätt förutsättningar. – Jan Eliasson kommer att sätta in Europa och energifrågorna i ett globalt perspektiv: vad den globala ekonomiska maktförskjutningen från väst till öst innebär för Europas och Sveriges konkurrenskraft, säkerhetspolitiska aspekter på ett ökande energiberoende och hur världen ska klara av att hantera klimatutmaningen utan effektiva globala politiska institutioner. – Sedan blir det paneldiskussion om EU:s energistrategi och Sveriges roll, vad som krävs för att vi ska kunna bygga ett energisystem som är hållbart för miljön, leveranssäkert och bidrar till konkurrenskraft. Fakta Seminariet "Är Sverige en del av energi-Europa?" går av stapeln tisdag 5 juli, klockan 11.00-12.30 Paneldeltagare är Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet, Lise Nordin (MP), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet, Lars Johansson (S), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet. Moderator är Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten.