Nyhet | 2013-02-20 | 18:50

Øystein Løseth om Nuon-affären

Vattenfall är ett av Sveriges största bolag. Därför är kritiska granskningar viktiga. Vattenfalls köp av Nuon har fått fiaskostämpel på sig och utlöst en omfattande politisk debatt. Men Vattenfalls europeiska tillväxtfas var ekonomiskt framgångsrik. Det säger Vattenfalls vd Øystein Løseth. I tider när löpsedlar ropar ut "Miljardfiasko", "Katastrof" och "Den sämsta svenska affären någonsin" med anledningen av köpet av Nuon för fyra år sedan visar det att ett företag med drygt 9 miljoner ägare i form av det svenska folket har lätt att väcka politisk debatt. - Vattenfall ska granskas noggrant och jag tycker att det är bra att det görs. Visst var köpet av Nuon dyrt men jag kan nu konstatera att flera analytiker inte bedömer det ha varit sämre än någon annan affär som genomfördes då. Det var svårt att i det läget förutse att priserna på kol och utsläppsrätter skulle gå ner så mycket som de har gjort vilket i sin tur har minskat värdet på våra gasanläggningar, säger Øystein Løseth. - Att ta risker är en självklar del av ett framgångsrikt företagande. Vattenfall har varit och är framgångsrikt tack vare att vi har legat i framkant och sett nya affärsmöjligheter där andra sedan har följt efter. Lönsamma förvärv Vattenfalls snabba omvandling från ett bolag med fokus på svensk vattenkraft till en europeisk koncern med en bred energiportfölj genomfördes under en period på lite drygt tio år. Tittar man på avkastningen som Vattenfall genererade under motsvarande period blir det tydligt att tillväxtfasen var ekonomiskt framgångsrik. - Totalt har Vattenfall lämnat en utdelning till svenska staten på cirka 65 miljarder kronor sedan förvärven inleddes kring millennieskiftet. Bara de senaste åtta åren har Vattenfall därutöver betalat drygt 75 miljarder kronor i bolagsskatt och operativa skatter till den svenska staten. Hela utvecklingen till ett internationellt lönsamt företag har Vattenfall klarat utan tillfört kapital från ägaren, förklarar Øystein Løseth som är noggrann med att påpeka att expansionen ut i Europa inte enbart har inneburit ekonomiska framgångar. - Vi har fått in mycket kunskap i Vattenfall, till exempel om vind och gas. Vår diversifierade tillgångsportfölj med sex energislag har inneburit stora fördelar för arbetet med att sprida risker. Ta brunkolet i Tyskland: nu är den produktionen mycket lönsam tack vare låga priser på utsläppsrätter. När priserna stiger, vilket de kommer göra, utesluter jag inte våra gastillgångar kommer att bli mer lönsamma igen. Står inför stora utmaningar Strategin har ändrats och sen 2010 ska Vattenfall enligt riksdagens uppdrag "generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion". Vattenfall står nu inför stora utmaningar, precis som andra aktörer i energibranschen. Företaget ska nå de ekonomiska mål som ägaren har beslutat men även de hållbarhetsmål som satts upp givet de tuffa marknadsförutsättningarna som råder med låg efterfrågan, överskottsproduktion och låga priser. För att nå samtliga mål krävs avyttringar, reduktion av antalet anställda och en bantad och riktad investeringsbudget mot förnybart. Under senare år har delar av verksamheter i Belgien, Finland och Polen sålts. - Samtidigt har vi investerat mycket i förnybart i Storbritannien och Tyskland. Vattenfall verkar i en bransch med långa åtaganden och med en långsiktighet i det vi gör. Vi måste vårda det vi har på bästa sätt. Men jag utesluter inte att vi kan komma att sälja produktionsanläggningar i Danmark och Tyskland framöver. Leder utvecklingen Den tid då ett energibolag uteslutande kunde fokusera på att leverera el och värme till kunderna är förbi. I dag krävs det mer för att ett konventionellt bolag som Vattenfall ska behålla sin ledande position i branschen. Smarta energilösningar som sparar energi åt kunderna är ett viktigt verktyg, e-mobility ett annat. - Vi är med och leder utvecklingen av framtidens transportsektor. Visst kostar det mycket pengar men i Tyskland ser vi en utveckling där elbilar kan användas som hjälpmedel för att integrera mer förnybar produktion. De beslut vi fattar och de åtgärder vi vidtar i dag påverkar framtiden för hela samhället. Jag är mycket stolt över det Vattenfall gör just nu.