Nyhet | 2010-09-24 | 15:10

Øystein Løseth: Vindkraft fokusområde för Vattenfall

Vindkraft, och särskilt till havs, är ett fokusområde för Vattenfall, och därför är Storbritannien det bästa landet att verka i, sa Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth vid torsdagens invigning av den havsbaserade vindkraftsparken Thanet. Invigningen kom mycket lägligt både för Vattenfall, som bara ett par dagar före invigningen lade fram en ny strategisk inriktning, och för den brittiska regeringen, som just har offentliggjort sin nya policy om att ersätta sitt gamla energisystem, som idag är starkt beroende av fossil energi. [caption id="attachment_5215" align="alignright" width="178" caption="Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef"]Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef[/caption] – För Vattenfall är det här framtiden: vind och biomassa. Vi ska minska våra investeringar i fossila bränslen. Thanet är ett steg framåt för oss när det gäller att nå vår målsättning – att vara ett företag med noll utsläpp år 2050, sade Øystein Løseth. – Vi är mycket stolta över denna prestation, som har varit möjlig tack vare vårt samarbete med den brittiska regeringen och Kents invånare, tillade han. Landmärke för Storbritannien I Storbritannien var invigningen en stor politisk händelse, vilket markerades genom landets energi- och klimatminister Chris Huhnes närvaro. Han beskrev Thanet som en stor prestation från Vattenfalls sida och som ett landmärke i brittisk energipolitik. – Idag ligger Storbritannien på 25:e plats av Europas 27 länder när det gäller koldioxidutsläpp. Vårt mål är att helt lämna koldioxid bakom oss och att visa andra hur detta kan gå till. Med de extra 300 MW vi får från Thanet har vi nått en milstolpe: 5 GW installerad vindkraftseffekt, och vi närmar oss därmed Texas, som har omkring 8 GW. – Storbritannien har idag 3 procent förnybar energi. Thanet är ett litet steg på vägen mot vårt mål: 15 procent år 2020. Dagens brittiska regering vill ses som ”den grönaste regeringen någonsin”. Energipolitiken – som är enhälligt antagen av de tre största partierna: Labourpartiet, Liberaldemokraterna och Konservativa partiet – är uppbyggd kring tre pelare: förnybar energi, kärnkraft samt ren kol och naturgas – plus energibesparingar. En tjugoårsplan för att förse alla Storbritanniens hushåll med isolering ingår också i denna politik. [caption id="attachment_7889" align="alignleft" width="250" caption="Vindkraftverk vid Thanets vindkraftpark"]Vindkraftverk vid Thanets vindkraftpark[/caption] ”Perfekt investerare” I det lokala samhället Ramsgate blir invigningen av Thanet kulmen på sex års arbete, vilket påpekades av kommunfullmäktiges representant Bob Bayford, ordförande för Thanet District Council. – Det är en fjäder i hatten för oss att ett internationellt företag som Vattenfall har valt att bygga den här vindkraftsparken. Det är ett stort steg mot förnybar energi och hållbar utveckling. Vi tackar Vattenfall för att ha valt Thanet och för att ha stöttat Ramsgate. Vattenfall har varit en perfekt investerare. Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft, kunde stolt konstatera att vindkraftsparken har byggts på mindre än två år – inom tidsramen och inom budget. Så många som 80 olika entreprenörer, däribland fyra stora brittiska bolag, har deltagit i arbetet med att få de 100 vindkraftverken på plats. Det stora antalet direkta avtal blev en stor administrativ och logistisk utmaning, enligt projektledaren Ole Bigum Nielsen. Normalt sett brukar omkring sex, sju entreprenörer, var och en med en rad underleverantörer, vara involverade i ett sådant här projekt, men villkoren var redan fastslagna när Vattenfall tog över projektet 2008. Ole Bigum Nielsen understryker också att relationerna med det lokala samhället har haft hög prioritet. Till exempel har man under hela perioden stöttat yrkesfiskarnas fackförening och låtit dem vara en del av processen. – Den enda gången jag hörde något negativt om det hela var när en kvinna klagade över oljud från hamnen en natt, säger han.