Nyhet | 2008-09-29 | 12:45

På onsdag blir Fyrisån grön igen

Tidigt på morgonen den 1 oktober kommer Fyrisån att färgas grön igen. Det beror på att Vattenfall Värme förbättrar fjärr- värmenätet och i samband med det kommer fjärrvärmevatten ut i dagvattnet.

I augusti tillsatte Vattenfall ett färgämne för att spåra läckor i fjärrvärmenätet. Det gröna ämnet gör det enklare att hitta läckor så tidigt som möjligt och därmed begränsa skadan. I och med att vi har hittat läckorna har vi kunnat minska vattenförlusten betydligt och värna om miljön.

På onsdag den 1 oktober kommer Vattenfall att byta ut ledningar vid Sysslomansgatan och Dragarbrunnsgatan/Vaksalagatan i Uppsala. Arbetet är planerat och innebär att vi kapar av ledningen. Då kommer det ut en del fjärrvärmevatten i dagvattnet och därmed i Fyrisån som kommer att bli grön.

Det är ingen fara, färgämnet som vi använder är inte farligt vare sig för miljön eller för hälsan. Det används till exempel i duschtvål, kosmetika och diskmedel.

För vidare information, kontakta:

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala, telefon
018-269666

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.