Nyhet | 2009-09-14 | 10:45

Pannan på plats på nya kraftvärmeverket i Jordbro

I veckan gällde det för kranföraren att hålla tungan rätt i mun. Den 125 ton tunga eldstaden till pannan sattes på plats på det nya kraftvärmeverket i Jordbro med millimeterprecision.

Det nya kraftvärmeverket i Jordbro började byggas i vintras och i veckan var det dags att få kärnan i verket, pannan, på plats. Här kommer returträ, spill från byggindustrin, att eldas, men även andra biobränslen vid behov. Därmed kan bränslemixen anpassas efter vad som finns på marknaden och vad som har bäst priser.

Pannan på plats på nya kraftvärmeverket i Jordbro

Pannan är tung och kranen som satte den på plats är också imponerande. Den har en lyftkapacitet om 600 ton och har monterats under fyra dagar. Efter noggranna förberedelser satt lyftdoket på plats i pannan. Sakta, sakta lyftes pannan upp och dinglade i luften innan den lyftes in i pannhuset. Bygget går att följa live via webbkamera:

Jordbro kraftvärmeverk

Den nya anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på 43 MW fjärrvärme och 20 MW el. Vattenfall Heat tillhandahåller idag värme för 60 procent av värmebehovet i Haninge, Tyresö och till viss del Älta och jobbar aktivt för att öka denna andel. Investeringen beräknas bli över 600 miljoner kronor.

Följ bygget av kraftvärmeverket