Nyhet | 2011-11-30 | 14:03

Partner i Storbritanniens största CCS-projekt

Storbritanniens största pilotanläggning för avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, öppnas idag den 30 november vid kraftverket Ferrybridge i West Yorkshire. Vattenfall är en huvudpartner i projektet tillsammans med teknikleverantören Doosan Power Systems och SSE som äger och driver det koleldade kraftverket. Karl Bergman, chef för Vattenfall R&D, som tillsammans med Storbritanniens energiminister Chris Huhne deltar vid invigningen av projektet idag säger att Ferrybridge är ett viktigt projekt för Vattenfall. – Det ger oss värdefull insikt i hur CCS-tekniken kan utvecklas. Vi får också möjlighet att utvärdera våra antagande om resultat ur ett FoU-perspektiv. Vattenfall är övertygade om att CCS är till stor hjälp när vi tar oss an de utmaningar vi står inför vad gäller klimatförändringarna, säger Karl Bergman. Med hjälp av en aminlösning kan man avskilja upp till 100 ton koldioxid från rökgasflödet vilken motsvarar 5 MW el. Det gör att projektets omfattning är perfekt när det gäller att överbrygga klyftan mellan de olika laboratorieförsök som pågår och större demonstrationsprojekt. Unikt projekt Projektet är unikt vad gäller omfattning, testprogrammets varaktighet och det faktum att 100 procent av de viktigaste beståndsdelarna kommer från en brittisk distributionskedja. Totalt 21 miljoner pund investeras i det två år långa projektet, inklusive 6,3 miljoner pund i brittisk offentlig finansiering. Vattenfall bidrar aktivt till projektets planering och genomförande. Tidigare erfarenhet av FoU från olika interna och gemensamma projekt på senare år har lett till diskussioner om anläggningens utformning och om testprogrammet.