Nyhet | 2011-11-24 | 15:55

Partnerskap sätter innovation i fokus

Vattenfall är nu en formell partner till KIC InnoEnergy, ett resultatinriktat företag som består av Europas större energiföretag. Initiativet innebär ett samarbete mellan företag, universitet och forskningsinstitut i Europa. Det internationella konsortiet KIC InnoEnergy fungerar som en plattform och möjliggörare för Vattenaflls FoU-program, som projektet Smart Grids för framtidens smarta nät. Som medlem i KIC InnoEnergy är Vattenfalls mål att ta innovativa idéer till nästa nivå. KIC InnoEnergy bildades av det EU-inrättade institutet Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). – Det här konsortiet utgör en utmärkt möjlighet för Vattenfall. Vi kan involvera människor inom alla våra FoU-områden över landsgränserna i det här projektet, och vi kan bidra till att sätta en internationell dagordning och skapa hållbara lösningar, säger Ilka von Dalwigk på Vattenfall. Från idé till lösning Förutom Vattenfall är även ABB Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg och Uppsala universitet medlemmar i KIC InnoEnergy. Det stärker kopplingen mellan universitet och företag. Projektet visar hur forskning kan tillämpas i praktiken. – Vi vill utveckla idéer till kommersiellt genomförbara lösningar. Målet för KIC InnoEnergy är att säkerställa att tillämpbar teknik utvecklas i stället för att man diskuterar extrema idéer som aldrig sätts i verket, säger Ilka von Dalwigk.