Nyhet | 2011-12-08 | 13:48

Pedagogiskt pris till Forsmarks skola

Kemistsamfundets pedagogiska pris till skollärare för 2012 går till Madis Roots på Forsmarks skola.
– Omtumlande men väldigt hedrande säger en överraskad Madis Roots efter att han fått reda på vinsten.

Madis Roots med en elev från Forsmarks skola

Kemistsamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Det var elever på Forsmarks skola som nominerade Madis till priset.

– Känns väldigt bra att ha blivit nominerad av eleverna, att bara läsa deras nominering är en trevlig ära, säger Madis Roots.

Förutom äran ingår en prissumma på 10 000 kronor som kommer att överlämnas vid Berzeliusdagarna i början av februari.

Madis Roots är lärare i kemi på Forsmarks skola

– Det är mycket pengar, men priset i sig betyder minst lika mycket, säger Madis Roots.

Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp med Östhammars kommun som huvudman. Skolan erbjuder en gymnasieutbildning på det naturvetenskapliga programmet för årskurs 2 och 3.Utbildningen sker i nära anslutning till kraftverket.

Läs mer om Forsmarks skola

Till Forsmarks skola