Nyhet | 2009-12-04 | 11:15

Personalens förslag minskade elförbrukningen

Många små energieffektiviseringar blir riktigt stora när man samlar dem. På Vattenfalls kraftvärmeverk i Nyköping har personalens förslag på besparingar halverat vattenförbrukningen och minskat elförbrukningen med närmare 2 GWh/år. Genom att optimera processer och öka återvinningen av använt vatten har Vattenfall i Nyköping minskat vattenförbrukningen med 20 000 m3 /år, vilket är en halvering. Minskningen motsvarar årsförbrukningen av vatten i 130 normalvillor. Även på elsidan har stora energieffektiviseringar gjorts. Här är det många små förändringar som sammantaget inneburit stora besparingar. [caption id="attachment_3332" align="alignleft" width="270" caption="Per Ljung och Esa Koskinen på Kraftvärmeverket i Nyköping"]nykoping[/caption] – Vi har bland annat bytt ut kompressorer mot energisnålare varianter, gjort nya smarta lösningar för belysningen och frekvensstyrt motorer i anläggningen och därmed anpassat uttaget av el till vad som exakt behövs, säger Per Ljung, anläggningschef Vattenfall Heat i Nyköping. – Jag trodde ärligt talat att vi hade en så energieffektiv anläggning som möjligt, men mina medarbetares förslag har visat att vi kunde göra ännu mer.