Nyhet | 2009-12-04 | 09:30

Personalens förslag minskade Vattenfalls elförbrukning rejält

Många små energieffektiviseringar blir riktigt stora när man samlar dem. På Vattenfalls kraftvärmeverk i Nyköping har personalens förslag på besparingar halverat vattenför- brukningen och minskat elförbrukningen med närmare 2 GWh/år.

Genom att optimera processer och öka återvinningen av använt vatten har Vattenfall i Nyköping minskat vattenförbrukningen med 20 000 m3 /år, vilket är en halvering. Minskningen motsvarar årsförbrukningen av vatten i 130 normalvillor.

Även på elsidan har stora energieffektiviseringar gjorts. Här är det många små förändringar som sammantaget inneburit stora besparingar.

– Vi har bland annat bytt ut kompressorer mot energisnålare varianter, gjort nya smarta lösningar för belysningen och frekvensstyrt motorer i anläggningen och därmed anpassat uttaget av el till vad som exakt behövs, säger Per Ljung, anläggningschef Vattenfall Heat i Nyköping.

Energieffektiviseringen har varit ett arbete som har engagerat hela personalen. Det är deras idéer som har legat till grund för kartläggningen av åtgärder.

– Jag trodde ärligt talat att vi hade en så energieffektiv anläggning som möjligt, men mina medarbetares förslag har visat att vi kunde göra ännu mer. Det är stimulerande att ha så engagerade och kunniga kollegor, tillägger Per Ljung.

För vidare information, kontakta:

Per Ljung, anläggningschef Vattenfall Heat i Nyköping,
070-3124545
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.