Nyhet | 2010-05-28 | 12:51

Peter Gango utsedd till ny chef för BU Nuclear Power

Peter Gango har utsetts till ny chef för BU Nuclear Power. Han tillträder 15 september. Peter Gango tar med sig erfarenheter från kärnkraftsverksamhet och drift av kraftverk såväl i Finland som utomlands.

BU Nucelar Power ansvarar för all kärnkraftsverksamhet inom Vattenfall. Affärsenheten driver fyra kärnkraftverk med totalt nio reaktorer i Sverige och Tyskland: Ringhals, Forsmark, Krümmel och Brunsbüttel. I affärsenheten ingår även företag som SKB, KSU och Vattenfall Fuel. Affärsenheten hade under 2009 en produktion på 41,5 TWh (46 TWh under 2008) och har cirka 4 000 anställda.

Peter Gango har en civilingenjörsexamen inom kärnkraft och energiteknik från Helsingfors tekniska universitet, teknisk fysik, och har sedan han tog sin examen 1993 arbetat för det finska kraft- och värmeföretaget Fortum (tidigare Imatran Voima). Hans tidigare arbetsuppgifter har främst varit relaterade till kärnkraftsteknik och drift av kraftverk såväl i Finland som utomlands.

Hans två senaste tjänster har varit kraftverkschef vid Loviisa kärnkraftverk (2008-2009) och vice vd för Fortums kärnkrafts- och värmekraftsverksamhet (2009-2010). Under sin karriär har han varit involverad i flera WANO- och IAEA-aktiviteter och samlat på sig en omfattande kunskap inom kärnkraftsverksamhet och tillhörande affärsverksamhet.

Nuvarande tillförordnad chef för BU Nuclear Power Mats Ladeborn kommer att fortsätta sitt arbete fram till den 15 september, då Peter Gango tillträder.

Informationslämnare:
Ivo Banek, kommunikationschef, Vattenfall Business Group Pan Europe