Nyhet | 2012-02-10 | 16:04

Planerade arbeten under revisionerna 2012

Planeringen inför årets revisionsaktiviteter på Forsmark är i full gång. Här hittar du information om vilka åtgärder som ska utföras under revisionerna 2012.

Revision 2011 på Forsmark 3

Varje år ställs reaktorerna på Forsmark av för revision. Då utförs underhåll, säkerhetskontroller och bränslebyte, liksom förbättringar och moderniseringar av anläggningarna.

Flera stora ombyggnationer har skett på Forsmark de senaste åren för att anpassa anläggningarna till nya säkerhets- och miljökrav samt för att öka produktionsförmågan.

Moderniseringarna och livstidsförlängande åtgärder gör att kärnkraftverket fortfarande har många år av säker elproduktion framför sig. Planeringshorisonten för Forsmarks tre reaktorer är 50 års drift räknat från driftstart. Forsmark 3, som är den yngsta reaktorn, togs i drift 1985.

Revisionsåret 2012 börjar den 13 maj då Forsmark 2 ställer av för årets längsta revision och slutar den 26 augusti då Forsmark 1 avslutar sin 21 dygn långa revision. Revisionen vid Forsmark 3 infaller under tre veckor i juli.

Erfarenheter från fjolårets framgångsrika revisioner på Forsmark har tagits till vara. Även årets revisioner ska genomföras med hög säkerhet och hög kvalitet i arbetet.

Via länken nedan kan du läsa om vilka åtgärder som planeras under revisionerna 2012 och vad som utfördes under revisionerna 2011.

Läs mer om revisionerna