Nyhet | 2010-02-05 | 14:44

Polisövningar i Forsmark

Ett tjugotal poliser övade nyligen i Forsmark. Övningarna ingår i en större utbildningssatsning som inletts mellan polisen och Forsmarks Kraftgrupp AB.

Utbildningen innebär att ett antal poliser får lära känna anläggningarna och området.
– Syftet med utbildningen är att polisen ska fungera väl i våra anläggningar, till exempel vid ett fysiskt angrepp, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd och säkerhetsskydd på Forsmarks Kraftgrupp AB.

Utbildningssatsningen är resultatet av ett fördjupat samarbete mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och Polismyndigheten i Uppsala län. Fram till i vår kommer sammanlagt 60 poliser att ha genomgått utbildningen.
– Samarbetet mellan oss och polisen är mycket positivt, vi ser den här satsningen som en stor framgång, säger Lennart Strandberg.

Sedan tidigare samarbetar Forsmarks Kraftgrupp AB med polisens enhet för planlagda insatser - Uppsala läns polisinsatsstyrka.
– Insatsstyrkan genomför årligen övningar i Forsmark. De utbildningsinsatser som nu sätts in är ett komplement och ytterligare en resurs, säger Magnus Johansson som har varit polis sedan 1994 och leder utbildningen i Forsmark från polismyndighetens sida.

Magnus Johansson från Uppsalapolisen

Magnus Johansson från Uppsalapolisen

Samtliga av länets yttre befäl ska genomgå grundutbildningen. Därutöver får ytterligare 30 poliser en fördjupad utbildning som ger dem en specialistkompetens om Forsmark.
– Det är en speciell miljö att arbeta i med många säkerhetsrestriktioner. Forsmark är en intressant organisation för oss att samarbeta med och det finns ett stort intresse bland poliserna för att jobba här. Jag tror att många upplever att de har en meningsfull uppgift att utföra, säger Magnus Johansson från Uppsalapolisen.