Nyhet | 2007-04-17 | 10:00

Politiker lär om kärnkraft

Helkroppsmätning, djupförsvar och snabbstopp i reaktorn – några av ingredienserna i den politikerutbildning som Ringhals var med och anordnade innan påsk.

Efter varje riksdagsval ordnas en utbildning för nya ledamöter i kärnkraftskommunernas lokala säkerhetsnämnder*. För andra gången anordnades utbildningen på Ringhals.

I dagarna två fick de omkring 70 politikerna lära sig mer om hur kärnkraft fungerar och hur vi och myndigheterna arbetar med strålning, säkerhet och beredskap. Olika föredragshållare från Ringhals, Statens kärnkraftinspektion, Statens Strålskyddsinstitut och länsstyrelsen delade med sig av sin kunskap.

Strålskyddare Jan Rognmo

Bildtext: Strålskyddare Jan Rognmo visar Erica Walin att radioaktivitet även finns i loppisfynd som porslin.


Politikerna fick en inblick i vardagen på ett kärnkraftverk genom en rundvandring hos strålskydd och på brandstationen. Här fick de mäta strålnivåer på stenar och gammalt porslin och lära sig mer om hur våra strålskyddare arbetar med strålskydd inne i anläggningen och i den närliggande miljön. Vid test av helkroppsmätningen fick de en annan lärdom - om man har mycket kalium-40 i kroppen är man muskulös!

Helkroppsmätning

Bildtext: Bo S Englund från Östhammars lokala säkerhetsnämnd hade normal nivå av Kalium-40 i sina muskler.


I simulatorn fick politikerna se hur det går till i kontrollrummet vid ett snabbstopp. Skiftlag 2 från Ringhals 1 medverkade och fick mycket beröm för sitt lugna och metodiska agerande.

Operatör Jukka Ylitalo följer störningsinstruktionen vid snabbstoppet i simulatorn

Bildtext: Operatör Jukka Ylitalo följer störningsinstruktionen vid snabbstoppet i simulatorn. Skiftchef Jan-Olof Johansson bevakar att arbetet flyter som det ska.

Vad tyckte politikerna om utbildningen?

Erica Wallin

– Jag tycker utbildningen var bra. Eftersom jag tidigare har jobbat med kärnavfallsfrågan var det roligt med så pass mycket teknisk information, sa Erica Walin, nyvald ledamot från socialdemokraterna i Östhammars lokala säkerhetsnämnd.

Axel Johansson

– Politiskt sett är jag tveksam till om kärnkraften skall vara kvar i framtiden. Men utbildningen har ökat mitt förtroende för kärnkraften. Framför allt var det bra att SKI och SSI medverkade, menade Axel Johansson som tagit plats i Nyköpings lokala säkerhetsnämnd efter valet.


* Enligt svensk lag skall allmänheten ha möjlighet att få insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. För det finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun – Varberg, Kävlinge, Oskarshamn, Östhammar och Nyköping.

Informationsenheten