Nyhet | 2011-12-05 | 16:49

Politiskt dödläge stoppar Vattenfalls CCS-satsning i Jänschwalde

Vattenfall överger sina planer på ett CCS-demonstrationsprojekt i Jänschwalde på grund av dödläget i utformningen av den tyska CCS lagen. Därmed uteblir den planerade investeringen på 1,5 miljarder euro. Det EU-stödda projektet skulle ha varit i drift 2015-16, och skulle ha visat hur CCS (Carbon Capture and Storage, koldioxidavsklijning och lagring) fungerar i stor skala, för första gången. [caption id="attachment_14676" align="alignleft" width="200" caption="Tuomo Hatakka, chef för Business Division Production och Vattenfalls landschef för Tyskland."]Tuomo Hatakka, chef för Business Division Production och Vattenfalls landschef för Tyskland.[/caption] "Vi måste tyvärr acceptera att det för närvarande finns en otillräcklig vilja inom den tyska rikspolitiken för att genomföra EU-direktivet så att ett demonstrationsprojekt inom CCS i Tyskland skulle kunna vara möjligt. Det är ett hårt bakslag för forskningen, klimatet och den tyska ekonomin,” säger Tuomo Hatakka, chef för Business Division Production och Vattenfalls landschef för Tyskland. Efter det att CCS-lagförslaget fick avslag av förbundsrådet den 23 september 2011 bildades en medlingskommitté som dock ajournerades två gånger i november utan resultat. Vattenfall har länge betonat att en tydlig rättslig ram behövs och att det befintliga förslaget på en CCS-lag, utan en väsentlig förbättring, är otillräcklig för att miljardinvesteringar i vidareutvecklingen av tekniken ska kunna genomföras. Vattenfall fortsätter med CCS-utvecklingen Vattenfall fortsätter dock med utvecklingen av CCS. Till exempel är företaget partner i Storbritanniens största CCS-pilotanläggning vid Ferrybridge kraftstation i West Yorkshire, som invigdes den 30 november. Vattenfall kommer också att fortsätta provdriften av sin CCS-pilotanläggning i Schwarze Pumpe, Tyskland, samt arbeta för utvecklingen av en europeisk infrastruktur för lagring av koldioxid. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.