Nyhet | 2009-08-31 | 16:15

Populärt att sommarjobba åt Forsmarks Kraftgrupp

Att sommarjobba åt Forsmarks Kraftgrupp är populärt. Ett 50-tal ungdomar arbetade här i sommar.

Under sommaren har både gymnasie-, högskole- och universitetsstuderande arbetat åt Forsmarks Kraftgrupp inom en mängd olika verksamheter: besök, strålskydd, elkonstruktion, underhåll av kontrollutrustning och teknikprojekt, är bara några exempel.

Louise Berg läser civilingenjörsutbildningen vid Uppsala universitet

Louise Berg

– Arbetet i Forsmark har varit både fritt och stimulerande, tycker Louise Berg, som har ett år kvar på civilingenjörsutbildningen med inriktningen energisystem vid Uppsala universitet. Hennes uppdrag i sommar var att utveckla och validera ett nytt simuleringsverktyg inom området reaktorsäkerhet.
– Det var ett roligt och spännande uppdrag på en avdelning med många olika projekt.

Sebastian Högberg sommarjobbade på avdelningen för underhåll och kontrollutrustning

Sebastian Högberg

Sebastian Högberg kommer från Öregrund och läser energiprogrammet på Bruksgymnasiet i Gimo. Han sommarjobbade på avdelningen som ansvarar för underhåll och kontrollutrustning.
– Uppdragen jag fick kunde handla om kameraövervakning, lås-, larm- och inpasseringssystem. Jag fick hänga med ut på jobb när det var något som behövde åtgärdas, berättar Sebastian Högberg.

Feriearbetena vid Forsmarks Kraftgrupp innebär att man under ett antal veckor får tillfälle att bekanta sig med arbetsplatsen och det jobb som utförs här, inte att man ersätter någon person. Den som är 16 år eller äldre kan söka.

Är du intresserad av att feriearbeta på Forsmark nästa sommar kan du lägga in ditt CV och ett personligt brev i Vattenfalls jobbdatabas. Ansökan bör lämnas in senast i månadsskiftet februari/mars 2010. Vattenfall har ett stort rekryteringsbehov och kan erbjuda stora utvecklingsmöjligheter – inte bara i Forsmark utan inom koncernen.


Jobba på Forsmark
Jobba inom Vattenfall