Nyhet | 2012-05-14 | 16:30

Positiva omdömen från SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten har idag publicerat sitt svar på Ringhals senaste halvårsrapport avseende den särskilda tillsynen. Svaret är huvusakligen positivt men myndigheten konstaterar också att Ringhals har ytterligare en bit att gå innan tillsynen kan upphöra.

-Jag tycker att det är glädjande att SSM nu ser att vi rör oss i rätt riktning, säger Ringhals vd Eva Halldén. Vi har genomfört en lång rad åtgärder de senaste åren och vi har själv tyckt oss se en förbättring. SSMs granskningsrapport ger oss ett kvitto på det.

Myndigheten ser dock fortfarande en del brister och vill också vara säkra på att förbättringarna är beständiga. Därför får den särskilda tillsynen fortsätta ytterligare en tid.

- Vårt mål är att tillhöra de säkraste kärnkraftverken i världen, säger Eva Halldén. Att nå dit kräver mycket arbete och det går inte att ta några genvägar. Vi måste ständigt arbeta med att utveckla säkerheten. Arbetet med säkerhetshöjande åtgärder kommer därför att fortsätta med oförminskad takt och kraft, också den dag som SSM väljer att släppa den särskilda tillsynen.

Eventuella frågor angående Ringhals besvaras av kommunikationschef Gösta Larsen, som nås via Ringhals växel 0340-667000.

Läs mer på SSMs hemsida, www.ssm.se