Nyhet | 2009-04-22 | 10:23

Positivt besked från Strålsäkerhetsmyndigheten

- Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) besked idag om att man nu lyfter bort den särskilda tillsynen från Forsmark känns mycket bra, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall och chef Vattenfall Norden. Det innebär att vi utvecklat vårt säkerhets- arbete och genomfört de förbättringar som tillsynsmyndigheten krävde av oss hösten 2006. Vi har dessutom visat att vi har en långsiktighet och en egen tydlig drivkraft i det arbetet.

Inom loppet av ett år har Forsmark fått två värdefulla kvitton på att kraftverket har ett säkerhetsarbete som håller god internationell standard. Först efter den granskning som FN:s internationella atomenergiorgan IAEA genomförde i februari förra året och nu SSM:s beslut. I november kommer nästa milstolpe i form av IAEA:s uppföljning av den granskning som genomfördes i februari 2008.

- Vårt säkerhetsarbete utvecklas ständigt, säger Hans von Uthmann. Tillsammans med de andra kärnkraftverken inom Vattenfall arbetar vi för att nå världsklass inom säkerhet och drift. Vi har nu en kärnkraftsansvarig på högsta koncernnivå som rapporterar direkt till Vattenfalls koncernchef och vi har inrättat ett oberoende råd för kärnkraftssäkerhet med utomstående och internationella deltagare, bland andra Hans Blix, före detta chef för FN:s internationella kärnenergiorgan IAEA.

- Genom olika externa granskningar får vi möjlighet att ta del av internationella experters kunnande och synpunkter på vår verksamhet. Förutom IAEA:s uppföljningsgranskning i år planerar vi 2011 en granskning i Forsmark av det internationella branschorganet WANO. Granskningar via IAEA och WANO kommer regelbundet att genomföras i Forsmark, allt för att garantera att vi håller en god internationell standard, säger Hans von Uthmann.
- Det samma gäller för Vattenfalls övriga kärnkraftverk. Bland annat kommer det på Ringhals att under nästa år genomföras en granskning utförd av FN:s internationella atomenergiorgan IAEA.

För mer information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmark,
tel 0173 825 05, mobil 0705 300 513.

Mer information

SSM:s pressmeddelande (nytt fönster)