Nyhet | 2011-06-08 | 09:07

Praktikelever trivs på Forsmark

Det är viktigt att ha fokus på elevernas lärande när de gör sin praktik på Forsmark. Det tycker Martin Larsson, handledare på Forsmarks underhållsavdelningen för elmontage. Att alla hans praktikanter hittills gått vidare och sökt sommarjobb på Forsmark, ser han som ett tecken på att de trivs.

Varje år tar Forsmark emot ett antal elever som vill göra sin APU, arbetsplatsförlagd utbildning, på Forsmark. Eleverna kommer från gymnasieskolor i närområdet.

Martin Larsson har varit handledare för APU-elever på Forsmarks underhållsavdelning under de senaste tio åren. Alla hans praktikanter har gått vidare och sökt sommarjobb på Forsmark, vilket han tycker är mycket positivt.
– Det är ett tecken på att de trivs och att de tycker att Forsmark är en intressant arbetsplats, säger Martin Larsson.

Patrik Gustavsson praktiserar som svetsare

Elevernas lärande står alltid i fokus.
– Därför får de följa med på ordinarie montagearbeten i flera olika projekt. På så vis får de kunskap om olika typer av elinstallationer i olika delar av anläggningen, säger han.

Exempel på arbetsuppgifter för en APU-elev på FMIE är kabeldragningar, montage av kabelstegar och installationer av belysning på kontor. Inför de årliga revisionerna är skåptillverkning en vanlig arbetsuppgift. Då får eleverna öva på att bygga innan-mäten till elskåp.
– Eleverna får arbeta självständigt och praktiskt, men alltid med en arbetsansvarig som övervakar arbetet, säger Martin Larsson.

Martin Larsson

Praktikanterna får också delta i olika introduktionsutbildningar.
– Vi tycker att det är viktigt att de får en helhetsbild av hur en elarbetsplats fungerar. De får lära sig hur organisationen är uppbyggd och vilka beslutsvägar som finns, säger Martin Larsson.

APU-elever på Forsmark