Nyhet | 2011-10-31 | 11:48

Precisionsarbete att byta kärnbränsle

Delar av bränslet i de svenska kärnkraftreaktorerna byts en gång om året. Under revisionen på reaktorn Forsmark 3 var vi på plats vid bassängkanten för att se de noggranna lyften. Bytet ska göras på kortast möjliga tid, eftersom varje timme av stillestånd kostar några hundra tusen kronor. Men säkerheten går alltid före alla andra hänsyn. Skulle något krångla kontaktas genast kontrollrummet och verksamheten stoppas. Aktiviteten på Forsmark 3 är hög denna fredagkväll i september. Det är revisionstider och under ett par veckor pågår ett intensivt arbete. En revision på ett kärnkraftverk innebär att man stänger av reaktorn för att byta kärnbränsle och samtidigt passar man på att genomföra provning, underhåll och ombyggnader. Denna kväll är vi med för att följa bränslebytet på Forsmark 3. Reaktorinneslutningens kupol och reaktorns väldiga lock har lyfts bort av en travers och ligger på var sin sida i reaktorhallen. Här arbetar man i skift 24 timmar om dygnet med att lyfta bränsleelementen från härden till en angränsande bränslebassäng. Fjorton meter ner i det blåskimrande vattnet ser vi den starkt radioaktiva bränslehärden. – Bränslet måste alltid vara täckt av minst en meter vatten. Skulle ett element komma över vattenytan så dog vi snabbt av strålningen, men vatten är ett bra skydd, som tur är, säger Björn Larsson, VHI (vakthavande ingenjör), som guidar oss under besöket. En laddmaskin lyfter elementen ett efter ett och verifierar samtidigt att de inte har några läckor. Maskinen är programmerad så att bränslet inte kan komma upp till vattenytan. Den har också mekaniskt stopp, så det finns ingen möjlighet att den mänskliga faktorn ska leda till olyckor, förklarar Björn Larsson. – De som kör är välutbildade och vet vad de gör. Dessutom finns en reaktoroperatör i kontrollrummet, som kontrollerar varje moment innan det godkänns – att det är rätt element och rätt åtgärd. Utan operatörens frisläpp kan laddmaskinen inte lyfta bränslet. 700 bränsleelement I bränslehärden finns 700 bränsleelement. Varje element väger 300 kilo och innehåller omkring fyrtio tusen urankutsar, ungefär en halv kubikcentimeter stora och var och en laddad med lika mycket energi som 800 liter olja. Patronerna regleras med 169 styrstavar. En femtedel av bränslet byts ut helt och de kvarvarande bränslepatronerna grupperas om för att ge bästa bränsleekonomi, enligt noggranna förberedande beräkningar. Det kan man göra på plats utan att lyfta bort allt bränsle, men denna gång lyfts allt bort för att man ska komma åt att kontrollera att det inte bildats sprickor i styrstavsförlängningarna – ett problem som upptäcktes år 2008 vid Forsmark 3:s systerreaktor Oskarshamn 3 och det visade sig att även Forsmark 3 hade problem med dessa. Efter fem dygns återladdning ska den nya bränslehärden vara på plats igen. Det utbrända bränslet får stå i bassängerna i minst tre månader för att strålningen ska klinga av innan det placeras i transportbehållare, så kallade Clabflaskor, för att transporteras med det specialutformade fartyget Sigyn till bassänger i Centrallagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. Fakta om revisioner Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Så görs kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong. Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Forsmark som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet. Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el. Fakta om Forsmark Forsmark 3 är den nyaste av Forsmarks tre reaktorer, fem år yngre än ”tvillingarna” F1 och F2, ibland gemensamt betecknade F12. Alla tre är kokvattenreaktorer – medan Ringhals, Vattenfalls andra svenska kärnkraftverk, har tre tryckvattenreaktorer och en kokvattenreaktor. Var för sig producerar de tre reaktorerna i Forsmark lika mycket el som hela Stockholm med omgivande kommuner använder varje år. Men huvuddelen av den el som produceras går till den elintensiva industrin – aluminium-, stål- och skogsindustrin.