Nyhet | 2011-12-19 | 10:30

Prisbelönt exjobb om reaktortankars livslängd

Och vinnare är… Martin Lundgren! Chalmersstudenten tog hem årets Sigvard Eklund-pris för sitt examensarbete på Ringhals. Och dessutom har hans slutsatser delvis presenterats på en internationell konferens i USA.

– Väldigt kul, det hade jag ju inte väntat mig, säger en glad vinnare – 25 000 kronor rikare på kuppen.

Exjobb på Ringhals
– Givande och roligt, tycker såväl handledaren Jenny Roudén som exjobbaren Martin Lundgren vars arbete på Ringhals belönats med Sigvard Eklunds pris.

Ett halvårs examensarbete
En dag för två år sedan träffades Jenny Roudén, som jobbar som utvecklingsingenjör på Ringhals, och Martin Lundgren för första gången för att diskutera ett eventuellt examensarbete. Allt, inklusive personkemin, tycktes stämma och i början av 2010 fick Martin en egen hörna på Ringhals teknikkontor, inte långt från sin handledare. Startskottet gick för ett halvårslångt examensarbete.

– I början hade man ju massor med frågor, sedan när det gällde att bolla idéer eller när man körde fast. Handledningen funkade hur smidigt som helst, tycker Martin.

Det håller också Jenny med om. Och hon upplevde inte handledarskapet som särskilt belastande.

– Nej, tvärtom. Det var socialt och roligt att få sina egna kunskaper bekräftade via det man lärde ut. Dessutom har vi ju mycket nytta det jobb som görs, säger hon.

Mer kunskap om reaktortankars livslängd
I fallet Martin är detta knappast något understatement. Resultatet av hans arbete har gett en betydligt klarare bild av reaktortankarnas livslängd.

– Vi har tittat på våra specifika material och fått en annorlunda modell än den gängse, nu kan vi bättre förutsäga hur materialet kommer att se ut i framtiden, berättar de.

Arbetet med att mäta hur neutronbestrålningen påverkar reaktortankarna resulterade i studien "Analysis of predictive models for correlation of irradiation effects on pressure vessel steels".

– Vi jobbade rätt mycket med själva rapporten, den måste ju vara begriplig även för andra, berättar de.

Valde rätt
Under åren på Chalmers läste Martin materialfysik och tog även kurser med inriktning på kärnkraft.

– Jag tyckte det var ett intressant och spännande område och valde nog rätt, säger Martin som jobbar kvar på Ringhals, nu som konsult anställd av företaget Epsilon.

Om Sigvard Eklunds pris
Sigvard Eklund var kärnfysiker och ämbetsman, född i Kiruna 1910, död år 2000 i Wien. Han var bland annat projektchef för bygget av första svenska kärnreaktorn 1950-1957 och Direcor General för atomenergiorganet IAEA 1961-1981.
Sedan 2004 delas årligen Sigvard Eklunds pris ut till årets bästa examensarbete och doktorsavhandling.

Läs mer
Vill du göra ditt examensarbete hos oss?