Nyhet | 2009-12-17 | 13:00

Privatmarknadschefen förklarar elpriset

Varför har elpriset plötsligt rusat i höjden, Sigge Eriksson, ansvarig för privatmarknaden?
- Tillgång och efterfrågan styr priset. När det plötsligt blir kallt i hela landet ökar efterfrågan. Tillgängligheten på kärnkraft påverkar priset, liksom en pressad vattensituation.

Vad innebär det höga priset för privatkunder?
- Kunder med fast elpris påverkas inte.
- Kunder med rörligt pris påverkas. Det rörliga priset sätts som ett genomsnitt av priserna på Nord Pools spotmarknad. Kunden betalar snittpriset under månaden.

Hur dyrt kan det bli?
- Låt säga att det dyra elpriset på 2 kronor och 60 öre per kilowattimme håller i sig i tre dagar. Samtidigt säger vi att resten av månadens dagar hamnar på normal prisnivå..
- Det skulle betyda 50 kronor mer för december månad för en lägenhetskund som förbrukar cirka 180 kWh i december (2000kWh/år).
- Det skulle betyda 110 kronor mer för den som använder cirka 430 kWh i december.(5000 kWh/år).
- För en kund som förbrukar 20 000 kWh/år blir december cirka 650 kronor dyrare, enligt samma räknemetod.

Vad kan privatkunder göra?
- Den som är orolig över utvecklingen kan binda sitt elpris i exempelvis sex månader och avvakta utvecklingen.
- Samtidigt har spotprisutvecklingen varit normal fram till den 14 december. November månads snittpris låg på 37,90 öre per kWh, exklusive skatter och avgifter.

De senaste månadernas elpriser

Maj 2009: 35,05 öre
Sept 2009: 36,25 öre
(Sept 2008 70,20 öre)
Okt 2009: 36,16 öre
Nov 2009: 37,90 öre
Dec 2009: 50,13 öre

(Priserna är exklusive skatter, moms och avgifter)