Nyhet | 2010-04-30 | 12:00

Producera din egen el

Planerar du för ett eget vindkraftverk på tomten? Eller en solcellsanläggning på ditt villatak? Oavsett vad det gäller så vill Vattenfall Eldistribution AB medverka till att anläggningen och anslutningen till vårt elnät blir så säker och bra som möjligt. – Det blir allt vanligare att privatpersoner producerar sin egen el. Faktorer som vi tror är drivande är det ökade miljöintresse och de stigande elpriserna. Att kunderna vill producera sin egen el är ett naturligt steg i utvecklingen, säger Per-Olof Nilsson, Affärsutvecklare på Vattenfall Eldistribution. Det finns två typer av anslutningar för elproduktion:
  • Elproduktionen som kopplas in bakom din elmätare och minskar din egen förbrukning.
  • Elproduktion med egen anslutning för dig som önskar sälja el och få elcertifikat.
  • [caption id="attachment_5606" align="alignright" width="150" caption="Vindkraftverk"][/caption]   – Idag finns det möjlighet att få statliga bidrag för att installera solceller. Vilka bidrag just du kan få och för vad kan man läsa om på Energimyndighetens hemsida, säger Per-Olof Nilsson. Trots att möjligheten till statliga bidrag finns och att du som kund kan sänka dina elkostnader går utvecklingen långsamt. Per-Olof Nilsson tror att en av faktorerna är att marknaden inte har hängt med i den tekniska utvecklingen. – Det finns en efterfrågan, men tyvärr håller inte alla anläggningar en god kvalitet. Att installera dem kräver även en stor kunskap, som jag tror att många kunder saknar. Vi på Vattenfall Eldistribution AB har lång erfarenhet av dessa typer av anslutningar och hoppas kunna hjälpa fler kunder i framtiden. Meddela utrustning tidigt Det är viktigt att kontakta Vattenfall Eldistribution AB i ett tidigt skede och meddela vilken typ av utrustning du har tänkt investera i. – Vi måste veta vilken typ av produktionsutrustning man har och gå igenom de tekniska förutsättningarna. Vi byter också ut din elmätare mot en mer avancerad mätare. Annars riskerar man att få betala för sin egen produktion, då den gamla mätaren mäter allt som uttag, säger Per-Olof Nilsson. Den 1 april i år ändrades ellagen för kunder som har ett säkringsabonnemang på högst 63 Ampere med en elproduktionsanläggning på högst 43,5 kilowatt och där uttaget av elenergi i under ett år är större än inmatningen. Ändringen i ellagen innebär en förbättring för dig som elproducent. Vattenfall Eldistribution ska som nätägare mäta och avräkna inmatningen av elenergi till elnätet från din elproduktionsanläggning på timbasis utan någon avgift för dig. Du är också berättigad till nätersättning för inmatningen.