Nyhet | 2011-10-11 | 13:51

Producerar el till 150.000 danska hushåll

När den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 1 byggdes 2002 var den världens största. Nu producerar de 80 vindkraftverken el till drygt 150.000 danska hushåll. [caption id="attachment_13650" align="alignleft" width="235" caption="De 80 vindkraftverken på Horns rev producerar el till 150.00 danska hushåll"]De 80 vindkraftverken på Horns rev producerar el till 150.00 danska hushåll[/caption] Ungefär 14 kilometer väster om Blåvandshuk på danska västkusten ligger den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 1 som ägs av Vattenfall och Dong Energy tillsammans. De 80 kraftverken är 70 meter höga och har en rotordiameter på 80 meter. Den genomsnittlig årliga elproduktionen är 570 GWh vilket motsvarar ungefär 150.000 hushåll. Kraften som produceras levereras till en transformatorstation i närheten. Drift och underhåll hanteras av Vattenfalls servicecenter för vindkraft med 15 anställda i Esbjerg. Under normala väderförhållanden använder teknikerna båt för att färdas de 35 kilometrarna mellan strand och vindkraftpark. [caption id="attachment_13652" align="alignnone" width="450" caption="Om vågorna är mer än 1,3 meter höga flygs Horns revs underhållspersonal ut med helikopter."]Om vågorna är mer än 1,3 meter höga flygs Horns revs underhållspersonal ut med helikopter.[/caption] Om vågorna blir över 1,3 meter höga väljer man i stället att flyga ut med helikopter förutsatt att det inte blåser mer än 22 meter per sekund. Helikopterverksamheten bedrivs på ett ytterst säkerhetsmedvetet sätt. Hittills har fler än 10.000 helikopterlyft genomförts utan incidenter.