Nyhet | 2010-01-29 | 14:02

Produktionen vid Forsmark 2009

Kontrollrum i Forsmark

Trots förlängda revisioner på både Forsmark 2 och 3, gjorde Forsmarks Kraftgrupp AB ett gott produktionsresultat 2009. Totalt producerades 21,9 terawattimmar vid kärnkraftverket.

Under 2009 producerade de tre reaktorerna i Forsmark sammanlagt 21,9 terawattimmar (TWh). Medelvärdet för produktionen de föregående tio åren var 22,9 TWh.
– Med tanke på hur produktionen normalt brukar se ut och på den omfattande och långa revisionen på Forsmark 2 som drog ner produktionsresultatet under förra året, anser jag att det här inte är ett så dåligt resultat. Det är endast 3 TWh under vår maxproduktion som är 25 TWh, säger Claes-Inge Andersson.

Enligt planen för 2009 skulle Forsmark ha producerat 24,3 TWh.
– Orsaken till att vi producerade mindre än planerat beror till största delen på de två förlängda revisionerna vid Forsmark 2 och 3, förklarar Claes-Inge Andersson.

Vanliga orsaker till att produktionsresultatet dras ner är långa revisioner, oplanerade produktionsstopp samt nedreglering av kraftbalansskäl. En nedreglering kan bero på att tillgången till vatten är riklig under vissa perioder. Kärnkraften måste då dra ner på sin elproduktion till förmån för vattenkraften.

Maxproduktion vid Forsmarks kärnkraftverk uppnåddes 2004 och 2005. Under dessa år byttes lågtrycksturbiner på Forsmark 1 och 3 vilket förbättrade turbinernas verkningsgrad, något som bidrog till det goda resultatet.


Produktionshistorik