Nyhet | 2008-09-18 | 09:15

Projektiler av skumgummi sanerar effektivt

Med hjälp av en ny utrustning för att sanera tuber sparar man både stråldos och tid vid revisionen på Ringhals 1.

I kylare sitter det ofta många tuber, tunna rör, som ska saneras och inspekteras under revisionen. För att göra rent dem har man brukat använda högtryckstvätt men i år provar man en ny metod. Med tryckluft skjuts projektiler av skumgummi genom tuben och de tar effektivt med sig smutsen.

– Det fungerar väldigt bra, säger Mikael Berntsson, Coor, som tillsammans med Mattias Hedström, mekaniskt underhåll, har köpt in den nya utrustningen åt Ringhals.

– Med den här utrustningen kan vi sanera upp till 500 tuber i timmen, med samma jämna tryck och med samma resultat.

Skumgummiprojektiler

Skumgummiprojektilerna matas in automatiskt till lufttryckspistolen.

Via en lång slang matas projektilerna fram automatiskt från maskinens rundel till den lättanvända lufttryckspistolen.
Maskinen, som kan användas på alla former av tubkylare, klarar tuber med 6-60 millimeter i diameter och projektilen når en hastighet upp till 300 meter per sekund. Den är enkel att använda, man håller lufttryckspistolens munstycke mot tuböppningen och trycker av.

– Den är betydligt bättre ergonomiskt också jämfört med högtryckstvätten där man måste dra tillbaka slangen för hand för varje tub man har sanerat. Det blir mycket dragande när det i vissa kylare är 2000 till 3000 tuber som är 10 meter vardera, säger Mikael.

Projektilen är alltid något större än tuben den ska skjutas igenom och varje projektil används bara en gång eftersom skumgummit slits när den trycks genom tuben. Man kan välja att skicka med lite vatten med projektilen i vissa lägen och köra en torr projektil efteråt, om tuben ska vara torr när den undersöks, som till exempel vid virvelströmsmätning, EC.

Mikael Berntsson visar en kylare som redan är sanerad och klar för inspektion av tubernas status. Här syns de många tuböppningarna tydligt.

Läs mer

Revisionerna på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor