Nyhet | 2010-04-15 | 12:04

Prov på en turbin vid Forsmark 2

Forsmark 2 kommer att ställa av en av anläggningens två turbiner – TA 22 – kl 04.00 i morgon fredagen den 16 april för att utföra diverse prov.
Detta innebär att effekten vid Forsmark 2 reduceras till 150 MW. Man kommer att ligga kvar på den effektnivå till söndagen den 25 april kl 24.00 då TA22 tas i drift igen och effekten ökar till 325 MW.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13