Nyhet | 2013-03-05 | 14:58

Provdrift på högre effekt inleds

Forsmark har nu fått klartecken från tredjepartsgranskaren Inspecta om att alla dokument är i ordning för Forsmark 2:s effekthöjning. Det innebär att provdrift på den högre effektnivån kan inledas vid Forsmark 2 som planerat den 16 mars.

Provdriften kommer sedan att fortgå under våren. Under perioden 2013-03-18 till 2013-05-02 kommer fyra prov att utföras. Effektnivå vid de tre första proven kommer att ligga på 30% (250 MW). Vid det avslutande provet kommer effektnivån att gå ner till 0%.

Så kallad rutinmässig drift vid den högre effektnivån på 1 110 MW kan inledas tidigast efter revisionsavställningen 2014 efter tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
tel: 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se