Nyhet | 2012-10-26 | 14:45

Provdrift på högre effekt skjuts fram

Den planerade provdriften på en högre effekt vid Forsmark 2 kommer att genomförs efter den 15 mars 2013. Det innebär att anläggningen ställs av efter höglastperioden då elbehovet är som störst.

Provdriften, som var planerad att genomföras i oktober, har flyttats fram på grund av att tredjepartsorganet Inspecta Nuclear har begärt mer tid för granskning av Forsmarks underlag för provdriftsansökan.

Mellan den 15 november och den 15 mars, under den så kallade höglastperioden, är elbehovet är som störst i Sverige. Forsmarks Kraftgrupp har därför beslutat att vänta med att ställa av anläggningen till efter denna period. Det innebär att effekten vid Forsmark 2 kommer att fortsätta ligga på nuvarande nivå under vintern.