Nyhet | 2008-05-26 | 10:00

Provning av säkerhetsventiler

På Ringhals 2 pågår uppstartsförberedelser efter årets revision. Under det närmaste dygnet kommer tester av säkerhetsventiler att genomföras.

Testerna kan innebära ljudstörningar för närboende. Vi ber om ursäkt för det eventuella obehag som ljudet kan orsaka.

Ringhals informationsenhet


Revisionerna på Ringhals