Nyhet | 2013-05-23 | 15:21

Provningarna för effekthöjningen vid Forsmark 2 är avslutade

Forsmark 2 nådde full effekt torsdag morgon och de provningar som pågått sedan effekthöjningen inleddes i slutet av mars är därmed över.
– Provningarna kopplade till effekthöjningen har gått väldigt bra. Anläggningen är stabil, säger Per-Göran Nilsson, blockchef för Forsmark 1 och 2.

I slutet av mars inledde Forsmark 2 provdrift vid en högre effektnivå. Reaktorn gick från 108 procents effekt till 110 procents effekt och fortsatte sedan stegvis upp till 120 procents effektnivå.

Under uppgången har ett flertal provningar genomförts då funktioner och komponenter har testats vid de högre effektnivåerna.

En rad större, produktionsstörande prov genomfördes under maj månad. Dessa prov innebar bland annat snabbstopp på turbin och reaktor och vid ett så kallat lastfrånslagsprov gick Forsmark 2 från yttre nät till att hämta kraftförsörjning från sina egna generatorer.

Alla provningar är nu avslutade. Reaktorn nådde åter full effekt, 120 procent, klockan 07:36 torsdag morgon.

Nu följer utvärderingar och analyser.

– Vi har utvärderat alla prover kontinuerligt och skickat månadsvisa rapporter till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Nu arbetar vi med en slutredovisning som beräknas vara klar under kvartal tre, säger blockchef Per-Göran Nilsson.

Ingvar Berglund, biträdande chef vid Forsmark 1 och 2, är också nöjd med provningarna och hur de har genomförts.

– Anläggningen har fungerat som den ska och var mycket robust. Mätningar görs nu fram till revisionen i augusti då inspektioner och kontroller av de komponenter som testats under provperioden kommer att utföras, säger Ingvar Berglund.

Provdriften på den högre effektnivån, 120 procent, fortsätter ytterligare en driftsäsong efter årets revision.

– Efter revisionen 2014 lämnar vi in en ansökan till SSM om rutinmässig drift vid den högre effektnivån vid Forsmark 2, säger Per-Göran Nilsson.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson
cin@forsmark.vattenfall.se
tel: 070-5300513