Nyhet | 2011-05-05 | 09:16

Q1 2011: Tillfredsställande resultat

Vattenfall redovisar första kvartalet 2011. Om detta rapporteras i bland annat SvD. Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef: - Årets första kvartal överskuggades av jordbävningskatastrofen och tsunamin i Japan och den efterföljande olyckan vid kärnkraftverket Fukushima. Katastrofen i Japan och oroligheterna i de arabiska länderna har påverkat priserna på råvaror och el men det är ännu för tidigt att uttala sig om de långsiktiga konsekvenserna. Vi kan konstatera att den tyska regeringen beordrat stängning av sju äldre reaktorer samt infört ett moratorium mot förlängning av drifttillstånden av alla tyska reaktorer. Rensat från jämförelsestörande poster redovisar Vattenfall ett lägre rörelseresultat än motsvarande kvartal i fjol vilket till stor del beror på genomsnittligt lägre erhållna priser. Det understryker vikten av att vi måste fortsätta öka effektiviteten i verksamheten. • Nettoomsättningen minskade med 26,6% till 51.868 MSEK (Q1 2010: 70.657 MSEK) Minskningen beror främst på avyttringen av Vattenfalls tyska transmissionsverksamhet i maj 2010. • Rörelseresultatet ökade med 17,1% till 11.842 MSEK (10.115) – exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 27,5% till 11.153 MSEK (15.376) • Periodens resultat (efter skatt) ökade med 90,2% till 7.203 MSEK (3.787) – exklusive jämförelsestörande poster minskade periodens resultat efter skatt med 25,8% till 6.714 MSEK (9.045) Följ Vattenfalls presentation av den finansiella rapporten med efterföljande frågestund (startar klockan 10.00 - presentationsbilder och ljud)