Nyhet | 2009-07-30 | 10:09

Q2 2009: Vattenfall presenterar 2009 års delårsrapport

Vattenfallkoncernens delårsrapport för första halvåret 2009 presenteras idag. Trots lägre produktionsvolymer är resultatet förhållandevis bra, mot bakgrund av den svåra marknadssituationen, säger koncernchefen Lars G Josefsson. Vattenfall presenterar idag koncernens delårsrapport för första halvåret 2009. Trots lägre produktionsvolymer är resultatet förhållandevis bra, mot bakgrund av den svåra marknadssituationen, säger koncernchefen Lars G Josefsson.
  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 19,5% till 42 128 MSEK (35 259) och för det första halvåret med 17,3% till 94 656 MSEK (80 663).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet minskade med 6,9% till 5 881 MSEK (6 316)  och ökade för det första halvåret med 5,6% till 18 741 MSEK (17 742).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det andra kvartalet med 35,1% till 2 625 MSEK (4 043) och för det första halvåret med 4,6% till 10 716 MSEK (11 227).
- Recessionen har medfört fallande elpriser och lägre efterfrågan från industrikunder men Vattenfalls resultat har påverkats förhållandevis litet jämfört med företag i andra branscher. Vattenfall prissäkrar kontinuerligt sin elproduktion genom försäljning på terminsmarknaden vilket haft en positiv effekt på rörelseresultatet. Även valutaeffekter har påverkat resultatet positivt. Däremot har lägre elproduktionsvolymer samt högre drift- och underhållskostnader haft en negativ resultatpåverkan. - Mot bakgrund av den svåra marknadssituationen betraktar jag resultatet som förhållandevis bra. Vi har haft en positiv utveckling av såväl antal kunder som kundnöjdhet, säger koncernchefen Lars G Josefsson. Läs hela pressreleasen och ladda ner den fullständiga rapporten via länkarna till höger.