Nyhet | 2010-07-29 | 10:07

Q2 2010: Vattenfall presenterar delårsrapport

 – Trots ett förbättrat kvartalsresultat är lönsamheten otillräcklig. För att kunna klara uppställda resultatmål är det av största vikt att vi säkerställer högsta tillgänglighet i våra produktionsanläggningar, fokuserar på våra kärnverksamheter och förbättrar effektiviteten inom alla Vattenfalls områden, säger vd Øystein Løseth. [caption id="attachment_7080" align="alignnone" width="450" caption="Vattenfall presenterar koncernens delårsrapport för första halvåret 2010."]Vattenfall presenterar delårsrapport[/caption] Idag presenterar Vattenfall resultatet för årets andra kvartal. Resultatförbättringen under andra kvartalet förklaras främst av högre elproduktionsvolymer inom samtliga energislag samt lägre drift- och underhållkostnader. Vattenfalls elproduktion ökade med 20,3% till 41,4 TWh (34,4).  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 18,0% till 49 713 MSEK (42 128) och för det första halvåret med 27,2% till 120 370 MSEK (94 656). • Rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade med 52,4% till 8 963 MSEK (5 881) och för det första halvåret med 1,8% till 19 078 MSEK (18 741). • Periodens resultat efter skatt ökade för det andra kvartalet med 97,5% till 5 185 MSEK (2 625) och minskade för det första halvåret med 16,3% till 8 972 MSEK (10 716). Läs hela pressreleasen och ladda ner den fullständiga rapporten via länkarna till höger.