Nyhet | 2009-10-27 | 08:01

Q3 2009: Vattenfall presenterar kvartalsrapport

– Nio månader in på 2009 kan vi konstatera att effekterna av den pågående lågkonjunkturen varit tydliga även inom energibranschen. På grund av den höga andelen elintensiv industri i de nordiska länderna kommer återhämtningen troligtvis att ske snabbare på den centraleuropeiska marknaden, säger koncernchefen Lars G Josefsson. [caption id="attachment_2690" align="aligncenter" width="450" caption="Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden."]q3rapport[/caption] Idag presenterar Vattenfall resultatet för årets tredje kvartal. På grund av den höga andelen elintensiv industri i de nordiska länderna kommer återhämtningen troligtvis att ske snabbare på den centraleuropeiska marknaden, säger koncernchefen Lars G Josefsson.
  • Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 22,5% till 45 346 MSEK (37 016) och för niomånadersperioden med 19,0% till 140 002 MSEK (117 679).
  • Rörelseresultatet minskade för det tredje kvartalet med 37,0% till 3 524 MSEK (5 591) och för niomånadersperioden med 4,6% till 22 265 MSEK (23 333).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 74,9% till 622 MSEK (2 481) och för niomånadersperioden med 17,3% till 11 338 MSEK (13 708).
Läs hela pressreleasen och ladda ner den fullständiga rapporten via länkarna till höger.