Nyhet | 2010-10-28 | 09:42

Q3 2010: Starkt tredje kvartal för Vattenfall

- Vi lanserade under kvartalet vår nya strategiska inriktning och tar nu nästa steg i företagets utveckling. Målet är att stärka balansräkningen, öka vinsten och värdet samt förbereda Vattenfall inför ytterligare tillväxt i framtiden. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol redovisar Vattenfall en stark resultatförbättring för det tredje kvartalet, säger Vattenfalls vd och koncernchef Øystein Løseth. Om detta rapporteras i bland annat SvD, Privata Affärer, Nyhetskanalen.se och Veckans Affärer. Vattenfall presenterar idag koncernens delårsrapport för de första nio månaderna 2010. Rörelseresultatet förbättrades med 2.305 MSEK. Förbättringen förklaras främst av lägre bränsle-, drift- och underhållskostnader, lägre avskrivningar samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Lägre erhållna elpriser påverkade koncernens rörelseresultat negativt med cirka 1.6 miljarder SEK. Högre erhållna priser inom den nordiska verksamheten motverkades av lägre erhållna priser i kontinentaleuropa.
  • Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140 002).
  • Rörelseresultatet ökade för det tredje kvartalet med 65,4% till 5 829 MSEK (3 524) och för niomånadersperioden med 11,9% till 24 907 MSEK (22 265).
  • Periodens resultat efter skatt ökade för det tredje kvartalet med 181,2% till 1 749 MSEK (622) men minskade för niomånadersperioden med 5,4% till 10 721 MSEK (11 338).
Läs hela pressmeddelandet och ladda ner den fullständiga rapporten via länkarna till höger.