Nyhet | 2009-05-25 | 12:40

R2 inleder största revisionen genom tiderna och R4 åter i drift

Ringhals 4 växlar över stafettpinnen till Ringhals 2, som nu inleder sin revision och ett av de största moderniseringsarbetena i kärnkraftvärlden.

Under en 20 veckor lång avställning byts all instrument- och kontrollutrustning på Ringhals 2 ut mot ny digital teknik. Det gamla kontrollrummet rivs ut och ett nytt modernt byggs upp. Drygt 900 km kabel kommer att tas ut ur anläggningen och mer än 500 km ny kabel ska anslutas. Därefter sker omfattande systemprovningar.
Projektet har planerats och förberetts under tio år och nu är det slutligen dags för Ringhals 2 att ta steget över till den nya tekniken. Utbytet innebär att Ringhals 2 kan fortsätta att producera el ytterligare minst 20 år med förbättrad säkerhet och produktionsförmåga.

Under avställningen kommer även sedvanligt bränslebyte och underhållsarbeten att ske.

I söndags (24/5) kopplades Ringhals 4 åter in på det svenska elnätet efter en väl genomförd revisionsavställning helt enligt planerna. Bland årets revisionsinsatser fanns utbyte av den ena generatorstatorn samt inspektion av ånggeneratorerna.

Ringhals 1 är i revision sedan i mitten av mars. Planerat datum för återstart har flyttats fram till den 9 juni på grund av utökad provdrift av säkerhets-höjande installationer.
Ringhals 3 producerar el planenligt och startar sin revision i augusti.


För vidare information om revisionen på Ringhals 2, kontakta:
Lars Björnkvist, blockchef på Ringhals 2

För vidare information om revisionen på Ringhals 4, kontakta:
Göran Molin, blockchef på Ringhals 3 och 4

För övriga frågor, kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Lämnat av: Ringhals kommunikationsavdelning,
telefon: 0340-66 70 00

Mer information

Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor