Nyhet | 2007-02-26 | 12:08

Radioaktiva partiklar i Forsmark

Det har idag i medierna förekommit uppgifter om ”Radioaktivitet på fel plats i Forsmark”.

För ett par veckor sedan upptäcktes i samband med en rutinkontroll fyra radioaktiva partiklar, Kobolt 60, i en transportkorridor inne på kontrollerat område i Forsmark 3. Man kan hitta enstaka partiklar några gånger per år vid sådana här rutinkontroller inne på kontrollerat område. SSI har informerats, också det enligt normal rutin.
Enstaka radioaktiva partiklar kan ibland fastna i till exempel de skyddsoveraller eller på skyddsskor som används på kontrollerat område. Partiklarna kommer oftast från reaktorhall eller från de verkstäder som finns på kontrollerat område. Det är mycket liten risk för att partiklar kan följa med ut från kontrollerat område. Innan en person lämnar kontrollerat område passeras två känsliga rammonitorer som detekterar mycket låga aktivitetsnivåer.

Dessutom har det hittats en askkopp med några fimpar i ett förrådsutrymme inne på kontrollerat område vid Forsmark 1. Fyndet gjordes i samband med inventering av preparat i utrymmet. Det råder rökförbud i hela Forsmark, även i kontorsutrymmen. Det finns dock särskilda rökrum i kontorsbyggnaderna. På kontrollerat område är det dessutom förbjudet att snusa, tugga tuggummi samt att äta. Anledningen är att förhindra att radioaktiva ämnen via fingrar kommer in i kroppen genom munnen. Även om det är mycket låg radioaktivitet i dessa ämnen ska man inte utsätta sig för onödig strålning. Dessutom fastnar man i rammonitorerna – se ovan – som även reagerar på radioaktivitet inne i kroppen.

Fakta om kontrollerat område

Innan man går in på så kallat kontrollerat område i ett kärnkraftverk tar man av sig sina vanliga kläder och sätter på sig en skyddsoverall och skor som bara används på kontrollerat område. Innan man lämnar kontrollerat område passeras två känsliga rammonitorer som detekterar mycket låga radioaktivitetsnivåer, även inne i kroppen. I den första rammonitorn har man skyddsoverall och skor på sig. I den andra rammonitorn har man endast underkläder och strumpor på sig. Denna rutin förhindrar att radioaktiva ämnen förs ut utanför kontrollerat område.