Nyhet | 2011-07-05 | 13:16

Raka besked från One Tonne Life-familjen till makthavare i Almedalen

– Så kan ni göra Sverige till världens CO2-snålaste land Genom enkla åtgärder och ett nytt tankesätt sänkte familjen Lindell i Stockholm sina CO2-utsläpp med 80 procent på sex månader. Nu vet de vad som krävs av landets politiker och beslutsfattare för att fler ska kunna göra detsamma. Det handlar om fem enkla och konkreta punkter. Familjen Lindell har levt ett halvår i One Tonne Life-huset i Hässelby där de har fått möjligheten att tänka klimatsmart i allt de gör, från morgon till kväll, på fritid och till och från jobbet eller skolan och runt matbordet. I dag lanseras slutrapporten från projektet som visar att familjen minskade sina utsläpp från omkring sju ton per person och år till som minst 1,5 ton per person och år. Störst skillnad kom från transporter som sjönk med 90 procent, mat med 80 procent och boende med 60 procent. [caption id="attachment_12414" align="alignright" width="275" caption="Familjen framför huset i Hässelby"]Familjen framför huset i Hässelby[/caption] – Det viktigaste för att fler ska kunna göra som vi är att vi börjar utbilda om klimatpåverkan redan i skolorna och dessutom ställa krav på butiker och andra företag att informera om klimatsmarta alternativ, säger Nils Lindell, 53. Efter halvåret i One Tonne Life-huset har Nils och resten av familjen Lindell fått unika insikter i vad som samhället kan göra för att vanliga familjer ska kunna förändra sin klimatpåverkan. Tvåbarnsfamiljen har identifierat de fem viktigaste punkter och åtgärder som krävs av politiker och andra makthavare som nu är samlade i Almedalen under årets politikervecka. 1. Informera och utbilda om att leva klimatsmart – helst redan i skolan 2. Höj statusen för att vara klimatsmart och motivera med ekonomiska incitament för att ge fler möjligheten att bo klimatsmart 3. Skapa bättre förutsättningar till klimatsmarta transporter och främja resande med cykel, kollektivtrafik och tåg samt underlätta introduktionen av elbilar även till privatpersoner. 4. Främja säsongsinspirerad mat och informera om den i butikerna 5. Motivera till att förändra beteendet och bli klimatsmart och energieffektiv i vardagen – Ekonomiska och klimatmässiga fördelar behöver synliggöras för att motivera till att förändra beteenden. Det har visat sig att det är möjligt att göra skillnad så nu undrar man varför fler inte kommit längre? Här har samhället och företagen ett stort, stort ansvar. I dag görs inte tillräckligt, konstaterar Alicja Lindell, 51. Familjens unika insikter diskuteras vid en debatt i Almedalen i dag, tisdag 5 juli, klockan 14.00 till 15.30 där bland andra Åsa Romson (mp), Per Ankersjö (c) och Stefan Henningsson, klimatchef på WWF deltar. Eventuella frågor besvaras av: Petra Cederhed, A-hus, tel: 0340-66 65 10, e-post: petra.cederhed@derome.se Lars Ejeklint, Vattenfall, tel:0705-17 72 33, e-post: lars.ejeklint@vattenfall.se Annelie Gustavsson, Volvo Personvagnar, tel: 031-325 57 55, e-post: agustav1@volvocars.com Anna Hedström, ICA, tel: +46 (0)702-53 66 60, e-post: anna.r.hedstrom@ica.se Tilda Björkman, Siemens, tel: 0708-290 341, e-post: Tilda.Bjoerkman@BSHG.COM Familjen Lindell nås genom:
Suzanne Wecke, tel: 0705-741039,
e-post: suzie@newsmakers.se Följ familjen Lindells utmaning på www.onetonnelife.se.