Nyhet | 2010-08-23 | 15:09

Räkna rätt med Vattenfalls energiräknare

Nyligen rapporterades om en brittisk energiräknare för vattenanvändningen i Teknik360 och Miljöaktuellt. Ämnet är relevant och aktuellt, det går att spara energi, miljö och pengar på att minska energiförbrukningen. [caption id="attachment_7287" align="alignleft" width="200" caption="Med Stora elräknaren kan du räkna ut vad dina apparater, lampor och annat drar i el och pengar. "][/caption] Med en energiräknare kan du hitta stora energitjuvar och fokusera dina energisparåtgärder på rätt områden. När du väljer energiräknare så tänk på att välja en som väger in så många faktorer som möjligt. Vad din räknare absolut bör ta hänsyn till är värme, vatten och hushållsel. Ett exempel på en energiräknare där allt detta ingår hittar du här. Två steg till sänkta energikostnader Med "Energiguiden" kan du beräkna konsekvenserna av din förbrukning av vatten, värme och hushållsel. Vill du gå in i detalj och räkna på vad dina apparater i hushållet förbrukar finns också "Stora elräknaren". Med anledning av artikeln i Miljöaktuellt vill vi lyfta fram dessa verktyg som är anpassade för svenska förhållanden. Lycka till med din energibesparing! [caption id="attachment_7289" align="alignnone" width="439" caption="Med Energiguiden kan du testa olika investeringar för att spara energi och göra ditt hem mer energieffektivt. "][/caption]