Nyhet | 2012-05-21 | 16:00

Rapport från revisionen på Ringhals 1

Revisionen på Ringhals 1 är i full gång. Totalt är cirka 1300 personer engagerade i arbetena. Följ med och se vad som händer under revisionsavställningen.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. Revisionen har fått en bra start och alla stora projekt har kommit igång på ett bra sätt med sina åtgärder.

Projekt Rotex
I turbinanläggningen byts lågtrycksturbiner på den ena turbinsträngen. Tre nya lågtrycksturbiner håller på att installeras.

Projekt autobor
En automatisk funktion för borinsprutning i reaktorn ska införas. Bland annat håller en ny bortank på att fogas samman inne i anläggningen. Arbetet beräknas ta cirka en månad.

 Projekt bass
Ett femtiotal personer – bland annat elektriker, mekare, ställningsbyggare och sanerare – arbetar i skift för att installera nya säkerhetsställverk.

Projekt kra
Åtgärder görs för att förbättra kondensatreningen på turbin 12. Här mäts syrehalten i rören.

Projekt tpc
Turbinskyddssystemet byts ut och nya skåp med digital teknik installeras istället för de tidigare reläbaserade.
Foto: Hallandsbild

Läs mer
Tunga turbinprojekt på Ringhals 1