Nyhet | 2013-02-11 | 11:04

RASK-utredning av SSM vid Forsmark 2

Den 21 januari utförde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en så kallad oannonserad RASK-utredning vid Forsmark 2. Nu har SSM färdigställt utredningsrapporten.

Syftet med en RASK-utredning är att snabbt komma till en anläggning efter olika typer av händelser för att snabbt samla in information medan fakta fortfarande finns i färskt minne hos de inblandade.

Utredningen gällde hanteringen kring ett använt bränsleelement i reaktorhallsbassängen som fastnade vid urboxning. Urboxning innebär att själva bränsleknippet lyfts upp ur höljet som sitter runt bränsleknippet.

Anledningen till urboxningen var att två bränslepinnar (de rör som bränslekutsarna sitter i) skulle plockas ur för att skickas till Studsvik för analys.

I utredningen skriver SSM att man bedömer att Forsmark har dokumenterade rutiner för att belysa säkerhetsfrågorna på ett tillräckligt omfattande sätt. SSM bedömer dock att det vid hantering av det fastnade bränsleknippet förekommit brister då Forsmark inte fullt ut följt sina egna rutiner.

I utredningen lyfter SSM fram följande punkter:

 

  • Forsmark valde initialt att inte tillämpa säkerhetsdirektivet vid konstaterat problem med bränslet. I och med detta anser SSM att säkerhetsfrågan inte belystes tillräckligt.
  • Det saknas i driftordern en spårbarhet till beslutet om att dra bränsleknippet med högre last.
  • Forsmark har i en driftorder signerat icke genomförda sekvenser.
  • Det saknas anteckningar i driftledningsloggen både avseende beslut i säkerhetsfrågor samt för åtgärder och vägval.

 

SSM säger vidare att man bedömer att det i Forsmarks hantering som beskrivs ovan finns moment som kan härröras till indikationer på brister i säkerhetskulturen.

Med anledning av SSM:s slutsatser i utredningen tillsätter Forsmark nu en så kallad MTO-utredning (MTO står för Människa Teknik Organisation) för att djupare analysera händelseförloppet för att kunna vidta åtgärder som förhindrar att denna typ av händelse upprepas.

Tillsynsrapport

För ytteligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson
telefon 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se