Nyhet | 2012-10-11 | 13:00

Reaktortanken på Ringhals 2 i gott skick

Den utökade provningen av reaktortanken på Ringhals 2 är nu avslutad. Resultaten visar inga tecken på skador eller brister i reaktortanken motsvarande de defekter som hittats på den belgiska reaktorn Doel 3.

– Det är ett mycket skönt besked för oss, säger Lars Björnkvist, blockchef för Ringhals 2. Vi har en reaktortank som, trots snart 40 år på nacken, är väl skickad för både 50 och troligen 60 års drift. Även för kärnkraftsbranschen i stort är det en lättnad att defekterna i den belgiska reaktortanken inte är ett gemensamt och generiskt problem.

Ringhals har genomfört provningen med hjälp av det ackrediterade provningsföretaget Dekra. På mycket kort tid togs en metod och provningsprocedur med ultraljudsteknik fram som kvalificerades av det svenska kvalificeringsorganet SQC.

Provningen omfattar fullvolym av basmaterialet i reaktortanken inom en 90 graders sektor av samtliga tre mantelsvepen, det vill säga en fjärdedel av tanken är provad. Samma robot användes som vid årets ordinarie tioårsprovning av reaktortanken. Inte heller den provningen visade några avvikelser från det förväntade.

Ringhals 2 är avställd för årlig revision sedan den 15 september. Återstart är planerad till den 26 oktober.

Läs mer
SSM:s webbplats: Ringhals 2, Inga defekter motsvarande de i Doel 3