Nyhet | 2011-04-15 | 13:44

Reaktortankens interndelar är utlyfta

Reaktortankens interndelar är utlyfta och vilar i reaktorhallens bassängen.

Urladdning av bränsle och styrstavar pågår under dagen och arbetet med att byta de inre ångskalsventilerna i reaktorinneslutningen har påbörjats.

På turbinsidan pågår förberedelser inför bytet av mellanöverhettare och högtrycksturbiner. Rörisolering och mellanöverhettarisolering håller på att rivas.

Arbeten med kylvattenpumpar och rör i utloppsschaktet som ska bytas pågår också.