Nyhet | 2010-03-22 | 18:51

Regeringen förtydligar Vattenfalls uppdrag

Idag fattade regeringen beslut om propositionen om ett förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB. Vattenfall välkomnar förtydligandet som utgår från Vattenfalls nuvarande internationella verksamhet. [caption id="attachment_4962" align="alignnone" width="400" caption="Vattenfall är ett internationellt företag. Här kontrollrummet på Nordjyllandsverket i Danmark."][/caption] Enligt regeringen ska Vattenfalls uppdrag förtydligas i enlighet med följande: ”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.” – Vi välkomnar regeringens förtydligande som gör det lättare för oss att uppfylla de förväntningar vår ägare har på vår verksamhet, säger Lars Westerberg, styrelseordförande för Vattenfall AB. I den nya uppdragsbeskrivningen utgår den geografiska avgränsningen ”svensk” ur uppdraget. Vattenfall är idag ett europeiskt energiföretag och ska bedriva föredömlig verksamhet oavsett på vilken marknad bolaget agerar.