Nyhet | 2011-04-12 | 18:08

Regeringen nominerar styrelse i Vattenfall

Regeringen har per 11 april beslutat att nominera styrelsen till Vattenfall AB. Årsstämman äger rum den 27 april 2011. Björn Savén föreslås till ordförande fram till den extra stämma som hålls innan juni månads utgång, där ny styrelseordförande kommer att föreslås. Vid extrastämman kommer Björn Savén att nomineras till vice ordförande. Styrelsen föreslås även utökas med två ledamöter, Håkan Erixon och Ingrid Bonde, som har betydande erfarenhet av komplexa förändringsprocesser och strukturfrågor samt stor erfarenhet av bolagsstyrning och ägarstyrning. - Vattenfall står inför stora utmaningar. Styrelsen har nu ett viktigt uppdrag i att stärka medborgarnas förtroende för bolaget, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Nominering till ny styrelse: Björn Savén, ordförande, nyval (tidigare styrelseledamot) Eli Arnstad, omval Christer Bådholm, omval Lone Fønss Schrøder, omval Patrik Jönsson, omval Cacilia Vieweg, omval Håkan Erixon, nyval Ingrid Bonde, nyval Håkan Erixon (-61) Ämnessakkunnig på Näringsdepartementet och övergripande ansvar för försäljning av statliga bolag 2007-2010. UBS Investment Bank i London 1997-2007, ett flertal positioner, senast som vice ordförande på UBS Investment Banking divisionen Ingrid Bonde (-59) VD för AMF Pension sedan 2008. GD på Finansinspektionen 2003-2008, Överdirektör på RGK 1998-2002 samt finanschef på SAS 1991-1996.