Nyhet | 2010-01-28 | 14:52

Regeringen säger ja till effekthöjning i Forsmark

Vintervy över Forsmark 12

Vid sitt sammanträde idag godkände regeringen Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om att höja den termiska effekten vid samtliga tre reaktorer.

Forsmarks Kraftgrupp AB har sedan tidigare tillstånd till effekthöjningen från Miljödomstolen enligt Miljöbalken. Regeringsbeslutet idag avser den del som omfattas av Kärntekniklagen. Nästa steg i tillståndsprocessen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, går igenom det tekniska underlag som Forsmarks Kraftgrupp AB lämnar in till myndigheten.

Effekthöjningsarbetet planeras att pågå vid samtliga tre reaktorer i Forsmark fram till år 2014. Samtidigt moderniseras anläggningarna då gamla komponenter byts ut, vilket innebär att säkerheten höjs. Total effekthöjning blir 410 megawatt. Detta innebär en elproduktionsökning med drygt tre terawattimmar.

Maxproduktionen vid Forsmarks kärnkraftverk är idag 25 terawattimmar. Det motsvarar elförsörjningen av hela Stor-Stockholm tre gånger om.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef Claes-Inge Andersson tel: 0705-300 513

Energi:
1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh
Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W


Läs mer på Regeringskansliets hemsida