Nyhet | 2010-01-18 | 16:22

Rekordhög elproduktion i Forsmark

Vinterbild Forsmark 12

Forsmarks Kraftgrupps reaktorer är i full drift och når den högsta elproduktionen i kraftverkets historia. Detta beror på den verkningsgradsförbättring som Forsmark 2 fått efter den årliga revisionen.

Under revisionerna genomförs åtgärder för att höja säkerheten och livslängden på anläggningarna. Dessutom genomförs i Forsmark nyinvesteringar som innebär att effekten i reaktorerna kan höjas. Revisionen vid Forsmark 2 avslutades nyligen och var den största revisionen som hittills genomförts vid kärnkraftverket. Då byttes bland annat högtrycksturbinerna ut, vilket innebär att effekten, tack vare förbättrad verkningsgrad, nu är ungefär 20 megawatt högre än tidigare. Vid fullt effektuttag motsvarar detta 160 miljoner kWh per år, eller årsbehovet av el hos över 6000 villor.

För att kunna utnyttja möjligheterna till ett högre effektuttag fullt ut krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
– Vi räknar med att få besked från SSM någon gång under 2010 och att vi sedan kan börja köra anläggningen vid den högre effekten 2011. Motsvarande åtgärder för att kunna höja effekten även på Forsmark 1 är planerade. Effekten är idag cirka 1000 MW på Forsmark 1 respektive Forsmark 2. Efter tillstånd från SSM kommer effekten att ligga på runt 1100 MW på respektive anläggningar, säger kommunikationschef Claes-Inge Andersson.

Energi och effekt

Energi:
1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh
Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år. Den totala produktionen i Forsmark uppgick 2009 till 21,9 TWh.

Effekt:
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W