Nyhet | 2010-05-06 | 11:14

Rekordhög tillgänglighet för Lillgrund

Vindkraftparken Lillgrund i Öresund noterar en tillgänglighet på 99,5 procent flera månader i sträck. [caption id="attachment_5774" align="alignnone" width="324" caption="Lillgrunds vindkraftpark i Öresund"][/caption] Vindkraftparken vid Lillgrund är en relativt ny anläggning, som togs i drift i slutet av 2007, så allmänt sett bör den fungera problemfritt. Men liksom med nya bilar kan det uppstå störningar av olika slag även under inkörningsperioden, och olika planerade serviceåtgärder kräver att man tillfälligt stänger av verken för underhåll. Drift och underhåll på Lillgrund sköts i samarbete mellan Vattenfall Generation och Siemens. 99,5 % tillgänglighet Som tillgänglighet räknas den tid då kraftverket kan producera – under förutsättning att det blåser. Kapacitetsfaktorn är en annan viktig term. Den beskriver hur mycket el som produceras i förhållande till hur mycket som hade producerats om det hela tiden hade blåst 15 m/s. I genomsnitt är denna 35 procent för Lillgrund. Daglig drift Verken vid Lillgrund ligger cirka sju kilometer ut i sundet och man når dem med en katamaran som nästan alltid kan komma fram och lägga till mot fundamenten. Teknikerna jobbar med driften dagligen mellan klockan 7 och 18. Också Utgrunden i Kalmar sund har hög tillgänglighet. De senaste sex månaderna är tillgängligheten 97,6 procent. Under december, januari och februari var tillgängligheten 99,5 procent. De senaste 24 månaderna har tillgängligheten legat på 97,4 procent. Målet för havsbaserad vindkraft är 95 procent och på land är det 97 procent.