Nyhet | 2012-10-17 | 15:20

Rekordmånga ålar räddade

Under samlingsnamnet ”Krafttag ål” samarbetar kraftbolagen med att transportera ålar förbi kraftverk ut till havet. I år har rekordmånga kunnat räddas.

Eels on wheels

Förra veckan utsattes 963 ålar nedströms Lilla Edets kraftverk. Ålarna har samlats in i Vänern. Det var den största transporten hittills i år. Totalt under 2012 har 6 614 ålar (7 083 kg) transporterats förbi kraftverken i Göta älv. Motsvarande siffror för 2011 var 4 250 ålar (4 499 kg).

Hur mycket ål finns det i Vänern?
- Ja det är väl ingen som vet men omräknat till antal tog yrkesfisket cirka 10 000 ålar 2011 enligt statistik från HaV (Hav och Vattenmyndigheten). Om yrkesfisket skulle komma upp i samma fångster 2012 innebär det att projektet nästan transporterat 70 procent av de ålar som fångats i yrkesfisket, säger Erik Sparrevik, Vattenfall AB, som är ordförande i styrgruppen för ”Krafttag ål”.

Det blir sannolikt ytterligare en transport till från Vänern i år. Det som är negativt i år är de höga inköpspriserna på ål. Den sista transporten hade dock den lägsta totalkostnaden i år på 111 kronor per ål. Förra året låg vi dock på en totalkostnad på cirka 100 kronor per ål.